"Vahid Çabuk"    için arama sonuçları gösteriliyor.

Büyük Osmanlı Tarihi

Yazar : Vahid Çabuk
Türklerin Orta Asya’dan itibaren kurduğu devletler hakkında bilgiler veren, ardından geniş bir kaynakça ve indeks çalışmasıyla Osmanlı tarihini anlatan Büyük Osmanlı Tarihi, alanında yapılmış ayrıntılı ve titiz çalışmalardan biridir.
400.00TL
23 Ocak Çarşamba günü Kargo’da

Sultan 4. Murad

Yazar : Vahid Çabuk
Devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik mekanizmalarının güçlü olduğu zamanlarda liderlerin başarısı olağan karşılanabilir. Bununla birlikte güçlü bir devlet olmanın gerektirdiği şartların sağlanamadığı dönemlerde, hem siyasi hem karakter bakımından güçlü yöneticilerin ortaya çıkmaması da normal sayılmalıdır.
15.00TL
23 Ocak Çarşamba günü Kargo’da

Sultan 2. Abdülhamid

Yazar : Vahid Çabuk
Asrın siyasi dâhilerinden biri olarak kabul edilen Sultan II. Abdülhamid, pek çok basılı ve görsel medya eserine konu olmuş, hakkında çok sayıda sempozyum ve konferans düzenlenmiştir.
15.00TL
23 Ocak Çarşamba günü Kargo’da

Solakzâde Tarihi

Yazar : Sadeleştiren Vahid Çabuk
Kuruluş devrinden 1657 yılına kadar Osmanlı tarihinin güzel bir özetini ortaya koyan Solâkzade Tarihi, birçok Osmanlı tarihi gibi hayli meşhur olmuş ve geniş bir okuyucu kitlesi tarafından benimsenmiştir.
60.00TL
23 Ocak Çarşamba günü Kargo’da

Saraydan Şiirler

Yazar : Vahid Çabuk
Osmanlı padişahlarının yazdığı şiirlerden en meşhuru hangisidir diye sorulsa, herhalde aklımıza, Kanuni Sultan Süleyman'ın ismiyle müsemma o muhteşem gazelinin ilk beyti gelir. "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi"
20.00TL
23 Ocak Çarşamba günü Kargo’da

Osmanlı'da Bir Sadrazam Ailesi Köprülüler

Yazar : Vahid Çabuk
16. yüzyılda her alanda en güçlü devrini yaşayan Osmanlı Devleti, iç dinamiklerinin ve dünya dengelerinin değişmesi ile zorlu bir yüzyıla adım atmıştır. 17. yüzyılda gerek ülke içindeki ayaklanmalar, gerekse yetişmiş devlet adamlarının bulunmasındaki zorluklar devleti askeri konuda da zayıflatmış, bu durum ise düşman devletlerin yeni fırsatlar yakalamalarına neden olmuştur.
15.00TL
23 Ocak Çarşamba günü Kargo’da