"Mehmed Akif Köseoğlu"    için arama sonuçları gösteriliyor.

İstanbul'un 100 Tekkesi

Yazar : Mehmed Akif Köseoğlu
Tekkeler her devirde İstanbul’daki sosyal hayatın merkezinde yer almıştır. Sokakta hamallık yapanından şeyhülislamlık makamında bulunana kadar çok geniş yelpazede toplum kesimleri tekkeleri manevi bir şemsiye olarak görmüş
25.00TL
21 Ocak Pazartesi günü Kargo'da